Visiting Faculty

Anil Khale Elyas Panwala Hasubhai Gajjar Irfan Tabani
Maulik Lodhiya Nirav Ghedia Megha Khunt B. V. Harsoda

Guest Faculty / Electives

Amit Kharsani Naishadh Jani Shishir Raval Ar. Anand Saboo
AkshayAnand Dhaivat Shukla Sudarshan Khanna Debashis Nayak
Avinash Thakker Jayram Poduval Kanan Pandya Rita Shodha
Krishna Padiya Prashant Desai Rajesh Muliya  Abha Seth
Dipak John Mathew  Sunil Darji